Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata”

Część 2 – Rzeczywisty stan naszego świata

10. Byt Pierwoistny a stan wszechświata

11. Realizacja planu Bytu Pierwoistnego

12. Obraz stanu duchowego ludzkości

13. Brak wiedzy duchowej z powodu zła

14. Rzeczywistość po zaistnieniu zła

15. Odejście od pojęcia sługa Boży

16. Nasza miłość wobec dzieła Stwórcy

17. Religijna odpowiedzialność za miłość

18. Wpływ zła na stan miłości na świecie

 

Pierwoistna Siła Miłości

Według essenceizmu, czasoprzestrzeń wszechświata z jej różnymi formami energii i materii wyłoniła się z Osobowości Bytu Pierwoistnego oraz z Jego Praenergii. Dokonało się to przy udziale Pierwoistnej Siły Miłości przeznaczonej również dla nas.

Ta Siła, czyli Jego ukierunkowana Miłość, tworzy także Siłę Jego Praw kształtująca ziemską naturę.

Z essenceizmu wynika, że Byt Pierwoistny jest źródłem Pierwoistnej Miłości.

Powstaje ona w Jego Osobowości jako wypadkowa Intelektu, Uczuciowości i Woli skupionych w Jego Sercu.

Zatem Serce Bytu Pierwoistnego stanowi Centrum Jego Osobowości.

 Od nieokreślonej przeszłości Jego Serce wytwarzało potrzebę zaistnienia kogoś, kto byłby jej „odbiorcą”, a równocześnie kogoś, kto by tę miłość odwzajemniał. Zatem Stwórca od zawsze nosił w sobie koncepcję człowieka jako Jego partnera odzwierciedlającego Jego przymioty, to znaczy istotę na Jego Obraz i podobieństwo.

Można zatem powiedzieć, że wszechświat powstał dla ludzi.

 

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii