Essenceizm 8 - Rezczywistość z tego i nie z tego świata

Część 3 – Rzeczywista tragedia tego świata

19. Stan naszego świata
20. Analiza osobowego źródła dobra i zła
21. Obecny stan religii
22. Analiza istnienia religijnych bogów
23. Proces niszczenia dobra przez władzę
24.
Zrozumienie osobowości Syna Bożego
25. Badanie dzieła Jezusa Chrystusa
26. Próba odzyskania sensu nauczania Jezusa
27. Porażająca prawda o naszej rzeczywistości

 

Sens życia człowieka na Ziemi

System essenceizm wyjaśnia, że po to żyjemy na Ziemi, aby osiągnąć doskonałość osobistą.

W szczególności mój system wyjaśnia, że żyjemy też po to, aby zdobyć właściwą wiedzę o dziele naszego Stwórcy, a także aby zdobyć doświadczenie umożliwiające nam wieczne życie. Nasza wieczność dotyczy niekończącego się nigdy przebywania w stanie poza czasem i przestrzenią, która jest duchową sferą pozbawioną materialnej przestrzeni oraz zjawiska upływu czasu.

Warto zaznaczyć, że jeśli w czasie życia fizycznego będziemy mieli właściwą wiedzę o wieczności, to w sferze poza czasem i przestrzenią będziemy sami tworzyć sobie przepływ czasu oraz kształtować na swój sposób otaczającą nas rzeczywistość.

System essenceizm oraz  powstała w wyniku jego analiz teoria wiecznego istnienia powstały po to, abyśmy już teraz mogli się do przygotować do naszej wiecznej przyszłości w stanie poza czasem i przestrzenią u boku Bytu Pierwoistnego.

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii