Apel o zrozumienie wieczności

Teoria wiecznego istnienia ma uświadomić każdemu człowiekowi pozytywną wizję jego wiecznej przyszłości.
Chciałem w niej dostarczyć argumentów zapożyczonych od nauki, aby każdy mógł wyciągnąć właściwe wnioski dotyczące krótkiego ziemskiego życia człowieka w porównaniu z wiecznym życiem w stanie poza czasem i przestrzenią.

Niestety wiem, że na razie nauce trudno jest wyjaśnić ludzkości istnienie wieczności. W tej sytuacji teoria wiecznego istnienia przychodzi z pomocą nauce, biorąc na siebie rolę zastąpienia filozofii i teologii w badanej tematyce.

Dobrze by było, żeby filozofowie i teolodzy pomogli ludziom w zrozumieniu faktu, że są wieczni, a życie na Ziemi jest tylko krótkim, acz niezbędnym czasem przygotowania się do tej wieczności. Ten fakt mógłby bardzo zmienić postawę ludzi wobec życia. Niestety, na razie jest to tylko marzeniem, aby na skutek uświadomienia sobie swej wieczności ludzie pokochali się nawzajem, zaprzestali wszelkich złych działań oraz zaczęli żyć jak jedna wielka, kochająca się rodzina.

 

Część 4 - Wizja wieczności dla człowieka i świata

Rozdział 28. Warunki zrozumienia wieczności
Rozdział 29. Źródłowe argumenty za wiecznością
Rozdział 30. Wieczność od Stwórcy dla człowieka
Rozdział 31. Nauka pomaga zrozumieć wieczność
Rozdział 32. Wiedza o wieczności dla każdego
Rozdział 33. Wizja wieczności we wszechświecie
Rozdział 34. Wieczność człowieka i innych istot
Rozdział 35. Powody niezrozumienia wieczności
Rozdział 36. Poglądy, których nikt się nie spodziewał


 

Zakończenie - Najważniejsze ustalenia teorii wiecznego istnienia

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 

Ta strona internetowa przedstawia treść książek o systemie analitycznym essenceizm, który ukształtował:

                                                  Teorię Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

    Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii