Essenceizm 8 - Rezczywistość z tego i nie z tego świata

Część 1 – Rzeczywiste dobro tego świata

1. Stan poza czasem i przestrzenią - punkt wyjścia
2. Byt Pierwoistny wyłonił z Siebie wszechświat
3. Ukierunkowana Energia twórcza
4. Działalność Bytu Pierwoistnego
5. Największe dzieło Stwórcy
6. Prawa świata duchowego
7. Pośrednia obecność Bytu Pierwoistnego
8. Miłość Stwórcy dedykowana ludzkości
9. Jednolita wiedza o rzeczywistośći

 

Przekazuję wiedzę o wieczności

Najpierw, w formie systemu analitycznego o nazwie essenceizm, przekazuję wiedzę o wiecznym stanie poza czasem i przestrzenią. To znaczy, że określam wieczność w jej pierwoistnej postaci.

Następnie, w formie teorii wiecznego istnienia wynikającej z essenceizmu, przekazuję wiedzę o Wiecznym Bycie Pierwoistnym i o Jego koncepcji wieczności i doskonałości dotyczących życia człowieka.

Na wiedzę o Bycie Pierwoistnym składają się zwłaszcza Jego atrybuty. Oznaczają one Prawa tkwiące w Jego Osobowości, a także Pierwoistną Energię będącą materiałem twórczym. Na prezentowaną przez mnie wiedzę składają się także źródłowe przymioty Osobowości Bytu Pierwoistnego, czyli Jego Wola, Inteligencja i Uczuciowość ześrodkowane w Sercu. Uzupełniają je Jego podstawowe cechy, czyli Absolutność, Wieczność i Doskonałość.

W końcu pokazuję, że Jest Ojcem każdego z nas, gdyż obdarza nas przy narodzinach wieczną osobą duchową odzwierciedlającą Jego Osobowość.

 

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii