Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

Część 1 – Byt Pierwoistny

Rozdział 1: Jaki jest Bóg – Natura Boga

Rozdział 2: Gdzie znajduje się Bóg?

Rozdział 3: Jak wyobrazić sobie Boga?

Rozdział 4: Pierwsza Przyczyna

Rozdział 5: Stwórca – Byt Pierwoistny

Rozdział 6: Wszechmoc - Energia Pierwszej Przyczyny

Rozdział 7: Wszechświat tkwi w Bycie Pierwoistnym

Rozdział 8: Doskonałość Boga

Rozdział 9:  Bóg - Absolutne Dobro

 

Od wieków stoimy przed problemem:

Jest Bóg czy Go nie ma?

Jeśli Go nie ma,

to również i my nie istniejemy w skali większej niż nasze fizyczne życie. Po prostu żyjemy krótki czas, a potem znikamy.

Jeżeli On jest, to koniecznie trzeba zbadać Jego istnienie, gdyż powinna to być najważniejsza sprawa w naszym życiu.

Nawet gdyby było tylko 50% szans na Jego istnienie, to wciąż jest to dla nas najważniejsza sprawa. Warto zatem zdać sobie sprawę z czekającej na nas wiecznej przyszłości.

To opracowanie bazuje właśnie na takim myśleniu.

W naszych czasach, przy fantastycznym rozwoju wszystkich dziedzin życia, wyobrażenie o Bogu nie może pozostawać na poziomie starożytnych czy średniowiecznych wierzeń. Poznaliśmy bowiem zbyt wiele nowych faktów świadczących o Jego istnieniu.

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii