Rozdział 5

Tezy Teorii Wiecznego Istnienia

ukształtowane przez sytem analityczny essenceizm

Tezą główną teorii wiecznego istnienia jest istnienie Bytu Pierwoistnego, czyli Pierwszej Przyczyny. Stworzył On czasoprzestrzeń wszechświata z Samego Siebie, czyli ze Swej Osobowości i ze Swej Praenergii. Z Niego wypłynęła energia, która jako Praenergia przy udziale Jego Praw ukształtowała czasoprzestrzeń wszechświata. Zgodnie z analizami essenceizmu tym procesem kierowała Pierwoistna Siła Miłości jako supersiła, która ukształtowała różne formy energii i materii wszechświata, a w końcu i nas, ludzi.

Rozszerzeniem tezy tej teorii jest to, że Byt Pierwoistny istnieje wiecznie w stanie poza czasem i przestrzenią (czyli w sferze duchowej, którą można określić jako sferę transcendentną). To, co On stworzył, jest czasoprzestrzenią wypełnioną energią i materią, które stanowią fizyczną rzeczywistość. Ta teza oraz opisanie Bytu Pierwoistnego w formie sądów egzystencjalnych stopniowo zwiększały o Nim wiedzę. W trakcie ustalania tezy budującej tę teorię zostały wprowadzone określenia dotyczące cech, atrybutów i przymiotów Osobowości Bytu Pierwoistnego. Tak kształtowało się jądro teorii wiecznego istnienia, czyli wiedza o Bycie Pierwoistnym. Do teorii zostały zatem wprowadzone ważne sądy egzystencjalne, aby, po ich uwierzytelnieniu, określić ją jako teoremat.

Cechy Bytu Pierwoistnego
Teoria wiecznego istnienia przyjmuje w wyniku analiz systemu essenceizm trzy podstawowe cechy Bytu Pierwoistnego. Są nimi: wieczność, absolutność i doskonałość.

Atrybuty Bytu Pierwoistnego
Według teorii wiecznego istnienia pierwszym z dwu głównych atrybutów Bytu Pierwoistnego jest Jego Strona (Wewnętrzna), czyli Osobowość, którą opisują Jego przymioty. Drugim głównym atrybutem jest Jego Praenergia, czyli Energia Pierwszej Przyczyny, która razem z Jego Osobowością jest „tworzywem” wszechrzeczy.

Przymioty Bytu Pierwoistnego
Według teorii wiecznego istnienia Jego przymioty to: Wola, Inteligencja i Uczuciowość, które przenikając się nawzajem, są zintegrowane w Jego Centrum Osobowości. Teoria określa to Centrum jako Serce.

Pierwoistna Siła Miłości Bytu Pierwoistnego jest aktywną supersiłą wypływającą z Jego Serca. Wytwarza ją Byt Pierwoistny w wyniku jedności Swej Strony Wewnętrznej i Strony Zewnętrznej.

Podsumowanie wynikające z opinii osób, które badały proces powstawania tej teorii: „Zjawiska odkryte i opisane przez system analityczny essenceizm mają charakter kompleksowy oraz duży stopień sprawdzalności. Przez to zostały spełnione warunki, aby na podstawie uzyskanych wyników ukształtować teorię o charakterze naukowym. System essenceizm przygotował dla tej teorii dopracowaną zawartość informacyjną, co umożliwiło zbudowanie twierdzeń zawartych w jej treści. Dzięki odważnym rozwiązaniom teoria wykazuje znaczną innowacyjność i postępowość wobec idei zawartych w istniejących od wielu lat systemach filozoficznych i teologicznych.” (Opinia osób chcących zachować anonimowość.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii