Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

Część 2 – Essenceizm

Rozdział 10:  Założenia i tezy essenceizmu

Rozdział 11:  Essenceizm – zasady systemu

Rozdział 12:  Narzędzia essenceizmu

Rozdział 13:  Cele essenceizmu

Rozdział 14: Essenceizm – osobliwości i konieczności

Rozdział 15: Gdzie według essenceizmu teraz żyjemy?

Rozdział 16: Zrozumienie obecności Boga

Rozdział 17: Czasoprzestrzeń kosmosu i to co poza nią

Rozdział 18: Czym nie jest essenceizm?  

 

 

Dlaczego essenceizm?

To pojęcie pochodzi od znanego słowa: istota.

Ma ono wiele znaczeń, ale ja mam na myśli następujące:

osoba, byt, sedno, esencja, idea, sens, duch, istność…

Po angielsku, w znaczeniu wybranym przeze mnie, brzmi ono: the essence.

Po francusku: l’essence.

Postanowiłem nie używać dla tego systemu nazwy istotyzm, gdyż byłaby ona niejasna dla ludzi spoza naszej sfery językowej.

Wybrałem nazwę:

essenceism,

która w polskiej wersji dla tego opracowania przybrała nazwę:

essenceizm

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii