Rozdział 4

Aksjomaty Teorii wiecznego istnienia

Głównym aksjomatem teorii wiecznego istnienia jest to, że „coś” nie może powstać z „niczego”.

Uzupełnieniem powyższego aksjomatu jest zjawisko przyczynowości. Oznacza ono, że wszystko powinno mieć swoją przyczynę. W tym twierdzeniu jest jeden wyjątek: Pierwsza Przyczyna, czyli Byt Pierwoistny zajmujący sobą cały stan poza czasem i przestrzenią. Teoria wiecznego istnienia traktuje więc jako pewnik brak przyczynowości istnienia Bytu Pierwoistnego.


W stanie poza czasem i przestrzenią, którego istnienie jest założeniem teorii wiecznego istnienia, nie ma punktów odniesienia i nie upływa czas. W tej sytuacji łańcuch przyczynowości nie może zadziałać. Tak jest również w przypadku Bytu Pierwoistnego, który jako źródłowy Byt zajmuje sobą cały ten wieczny stan, czyli niemający ani początku ani końca. Przeto w teorii wiecznego istnienia Byt Pierwoistny jest absolutem niemającym ani początku, ani końca, a więc sam dla Siebie jest On absolutną Pierwszą Przyczyną.


Teoria wiecznego istnienia przyjmuje za pewnik, że czasoprzestrzeń wszechświata powstała z energii wraz z towarzyszącymi ją prawami. Te prawa są wieczne, tak jak i energia, gdyż według teorii muszą wywodzić się z wiecznego stanu poza czasem i przestrzenią. Teoria utożsamia te prawa z pierwszym głównym atrybutem Bytu Pierwoistnego, nazwanym przez teorię wiecznego istnienia Jego Stroną Wewnętrzną, a energię z drugim głównym atrybutem tego Bytu, nazwaną w tej teorii Jego Stroną Zewnętrzną.

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii